O nás

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu (Structural Integrity & Material Design – SIMD) je jedna z laboratoří Centra pokročilých inovačních technologií, které je součástí fakulty materiálově – technologické VŠB-TUO.

Laboratoř se orientuje na zkoušení mechanických vlastností a hodnocení struktur konstrukčních materiálů, analýzy selhání součástí, příčin ztráty jejich funkce a na vyšetřování příčin vzniku technologických a jiných defektů. Analýzy běžně zahrnují rozbory selhání způsobená náhlým křehkým lomem, intenzivní plastickou deformací, únavou, ale i kombinovanými účinky těchto procesů a procesy povrchového poškození, opotřebení, koroze nebo frettingu. 

Laboratoř vykonává široké spektrum zkoušek mechanických vlastností včetně výroby zkušebních těles a přípravků. Tým laboratoře je schopen navrhnout a připravit speciální testy přímo na míru požadavkům zákazníka. Mikrostrukturní příčiny poškozování materiálu jsou studovány optickou, konfokální nebo řádkovací elektronovou mikroskopií. Mnoho z poskytovaných zkoušek je zároveň akreditováno ČIA.

Nabízené služby

Věda a výzkum

Studium materiálových struktur a vlastností, porozumění vazeb mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi materiálů.

Metalografie a mikroskopie

Mikroskopická analýza struktury, vad a povrchů optickou, konfokální a elektronovou mikroskopií.

Testování mechanických vlastností materiálů

Základní a speciální zkoušky fyzikálních vlastností materiálů a konstrukcí.

Návrhy a provádění speciálních testů na míru

Návrhy a provádění nestandardních testů složitých součástí.

Obrábění

Výroba vzorků, zkušebních přípravků, kusová malosériová výroba soustružením a frézováním.

Tenzometrické měření

Statické a dynamické měření deformačních stavů namáhaných konstrukcí.

Technické výpočty

Zpracování dat, technické výpočty, analýzy (MKP, Matlab, ...).

Programování

Návrh a designe aplikací pro technické užití (C++, Matlab, PHP).

Expertní analýzy

Analýzy poškození a porušení materiálů a konstrukčních celků

Návrh konstrukčních řešení

Návrh, design a výkresová dokumentace konstrukcí a strojních součástí.

Přístrojové vybavení

Metalografie

Komplexní vybavení pro metalografii

Elektronový mikroskop

Thermofisher Explorer 4

Optická mikroskopie

Olympus GX 51, Olympus OLS6100, Stereomikroskop

Fotografické vybavení

Canon EOS 5D MARK II + různé typy objektivů, osvětlení a stativů

Měření tvrdosti

HV, HB, HRC, QNESS 60 A/A+ EVO, Zwick Zhu 2,5

Charpyho kladivo

Rázové Charpyho kladivo 300J

Únavový stroj INSTRON 8802

Biaxiální únavový stroj INSTRON 8802

Únavový stroj INSTRON Elecropulse

INSTRON ELECROPULS E10000

Únavový stroj INOVA

INOVA FUO 350 KN

Univerzální zkušební tahový stroj

ZWICK/ROELL Z150

Vysokorychlostní tahový stroj

Vysokorychlostní tahový stroj INSTRON VHS

Instrumentovaná indentace

Frontics AIS 3000HD

Měřící systémy National Instruments

NI PXie 7078, NI DAQ

Frézování

CNC frézky HAAS Mini MILL, VF

Soustružení

CNC soustruh HAAS ST10

Řezání

Gravitační pily Pilous

Tepelné zpracování

Kalící a popouštěcí pec LAC

Sušárny

Memmert UF 160

Měření zbytkového napětí

Odvrtávací sysém MTS3000 Restan

Klimatická komora

ACS Angelantoni DM 1200

Akreditovaná zkušební laboratoř L1691

Akreditované zkoušky
  • Zkouška tahem: ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 6892-2, ČSN EN 4136, ČSN EN ISO 5178
  • Zkouška tvrdosti podle Vickerse, Brinella, Rockwella: ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 9015-1, ČSN EN ISO 9015-2
  • Stanovení mikročistoty: ČSN ISO 4967
  • Stanovení velikosti zrna: ČSN EN ISO 643, ASTM E 112
  • Zkouška lomové houževnatosti: ČSN 42 0347, ČSN EN ISO 12737, ASTM E 399, ASTM E 1820
  • Zkouška rázem v ohybu: ČSN EN ISO 148-1, ČSN 42 0382, ČSN 42 0383, ČSN EN ISO 9016
  • Zkouška únavy a únavové trhliny: ČSN 42 0363, ČSN ISO 1352, ČSN ISO 12108, ASTM E 466, ASTM E 647
  • Zkouška ohybem: ČSN EN ISO 7438 (420401), ČSN EN ISO 5173 (051124)
  • Stanovení zbytkové napjatosti železničního kola řeznou metodou: ČSN EN 13262, kap 4.5, příloha C
  • Zkouška stanovení odolnosti vůči mezikrystalové korozi: ČSN EN ISO 3651-2

Kontakty

Fakturační adresa:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Dodací adresa:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Útvar 661
Studentská 19/6203
708 00 Ostrava-Poruba

Sekretariát:

Simona Gavendová

T: +420 596 999 313

E: simona.gavendova@vsb.cz

Vedoucí laboratoře

Ing. Vratislav Mareš

T:  +420 596 999 407

M: +420 732 916 931

E: vratislav.mares@simd.cz

Technický vedoucí

Lukáš Horsák

T: +420 596 999 360

M: ‭+420 776 843 564‬

E: lukas.horsak@vsb.cz

 

Jak se k nám dostanete

Reference