• +420 597 329 313
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LABORATOŘ INTEGRITY KONSTRUKCÍ A DESIGNU MATERIÁLU


Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách a analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů.

Laboratoř disponuje souborem trhacích zařízení pro stanovení pevnosti na miniaturních tělesech při zjišťování lokálních mechanických charakteristik, ale i zařízení pro testování pevnosti konstrukčních částí ve skutečné velikosti. V laboratoři lze stanovit mikro i nanotvrdost v lokalizovaném objemu materiálu, ale také provádět standardní zkoušky tvrdosti. Odolnost proti šíření trhlin v konstrukcích při reálných stavech napjatosti se zjišťuje zkouškami houževnatosti jak při kvazistatickém, tak i při dynamickém namáhání. Napěťově-deformační charakteristiky a charakteristiky houževnatosti jsou využívány pro výpočty životnosti konstrukcí při působení extrémně vysokých nebo nízkých teplot, při vysokorychlostním dynamickém rázu nebo při časově proměnlivém zatěžování. Mikrostrukturní příčiny poškozování materiálu se studují na optickou, konfokální nebo scannovací elektronovou mikroskopií. Laboratoř provádí expertizy posouzení příčin porušení konstrukcí a konstrukčních částí, navrhuje opatření k prodloužení jejich životnosti a ke zvýšení bezpečnosti.

Profesor Daisuke Ito na CPIT

Na šestiměsíční vědecko – výzkumný pobyt zavítal do Centra pokročilých inovačních technologií Prof. Daisuke Ito ze...

Poskytované služby a Expertizy


Metalografické zkoušky (Metalografická laboratoř)

Zkoušení tvrdosti (HV HRC, HB, Knoop)
Nanoindentace (zkouška tvrdost, scratch test, modulus mapping, AFM režim)
Makroskopická/mikroskopická kontrola struktury (makro/mikro leptání)
Stanovení fázového složení/ strukturní rozbory
Stanovení mikročistoty

Zkoušení mechanických vlastností materiálů (Mechanická zkušebna)

Tahová zkouška při různých teplotáchod -70 do + 900 °C
Zkouška rázem v ohybu při teplotách od -70 do 200 °C
Zkouška lomové houževnatosti
Zkouška šíření únavové trhliny dle Parise
Zkouška nízkocyklové/vysokcyklové únavy
Zkouška CTOD
Zkouška ohybem
Zkoušení statické tuhosti pryží
Zkoušky dynamických vlastností
Vysokorychlostní tahová zkouška od 1 do 20 m/s

Výroba

Řezání
Soustružení
Frézování
Výroba zkušebních těles a přípravků

Expertizní činnosti

Fraktografická analýza lomových ploch
Stanovení drsnosti/topografie povrchu pomocí konfokální mikroskopie
Posuzování příčin porušení
Tenzometrická měření
Měření deformací optickou/laserovou metodou
Měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou
NDT - měření akustické emise
NDT - kapilární zkouška
NDT - měření ultrazvukemTechnické výpočtyNávrh a provedení tepelného zpracováníIndukční ohřev

Aplikační listy


 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Přístrojové vybavení


ÚNAVOVÝ STROJ INOVA FU-O-350-1700-V1

BIAXIÁLNÍ ÚNAVOVÝ STROJ INSTRON 8802

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRHACÍ STROJ INSTRON VHS

TRHACÍ STROJ ZWICK/ROELL Z150

CHARPYHO KLADIVO LABTEST CHK

INSTRUMENTOVANÝ TVRDOMĚR ZWICK ZHU 2,5

METALOGRAFICKÝ MIKROSKOP OLYMPUS GX51

KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP OLYMPUS LEXT 3100

STEREOMIKROSKOP OLYMPUS SZX 10

ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP ASPEX PSEM EXPLORER

METALOGRAFICKÉ VYBAVENI

NANOINDENTOR HYSITRON TRIBOINDENTOR TI 950
FOTOGRAFICKÉ VYBAVENÍ
MĚŘÍCÍ POČÍTAČ NATIONAL INSTRUMENTS PXI
ULTRAZVUK SONATEST
TERMOKAMERA THERMOPRO™ TP8
SOUPRAVA PRO MĚŘENÍ EKUSTICKÉ EMISE PHYSICAL ACOUSTICS

VYSOKOFREKVENČNÍ INDUKČNÍ OHŘEV HFR

MĚŘÍCÍ SOUPRAVA PRO ANALÝZU ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI RESTAN (MTS 300)

BEZKONTAKTNÍ METODA MĚŘENÍ DEFORMAČNÍHO POLE - DANTEC Q100

CNC FRÉZKA HAAS MINIMILL
VÝVOJ JEDNOČIPOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽIHACÍ A KALICÍ PECE

3D SCANER LIMESS 3D SCANN – DIGITALIZACE POVRCHŮ
CNC SOUSTRUH HAAS ST10

BEZKONTAKTNÍ METODA MĚŘENÍ DEFORMAČNÍHO POLE - DANTEC 3D ESPI SYSTEM Q-300

TENZOMETRICKÁ MĚŘENÍ

Reference


Kontakty

Ing. Mareš Vratislav
Výzkumný pracovník
+420 732 916 931
+420 597 329 407
vratislav.mares@simd.cz
Lukáš Horsák
Technik
+420 597 329 360
+420 776 843 564
lukas.horsak@simd.cz
Petr Brumek
Technik
+420 597 329 394
petr.brumek@simd.cz

Dodací adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
Studentská 19/6203
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz

Fakturační adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz